กว่าจะเป็นคิวเอสซุป

QS Soup เริ่มต้นจากธุรกิจการนำเข้าเกาลัดชั้นดีจากประเทศจีน โดยกระจายสินค้าสู่แหล่งขายชั้นนำ ภายในประเทศเช่น ย่านเยาวราช หลังจากดำเนินธุรกิจมาสักระยะ บริษัทเริ่มเล็งเห็นว่า เกาลัดเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการประกอบกับเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ บริษัทฯ จึงหันมาสร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้านำมาสู่การแปรรูปทำเป็นซุปเกาลัด และซุปอีกหลากหลายรสชาติ

สอดคล้องกับสังคมไทย ที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ซึ่งผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา ในเรื่องของระบบการย่อยและสุขภาพฟันเริ่มไม่ดี ทางบริษัทฯ จึงพัฒนาสินค้าโดยเน้นย้ำสโลแกนว่า

“อิ่ม อร่อย ย่อยง่าย ดีต่อสุขภาพ”

เราเน้นทำเป็นซุปที่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารสังเคราะห์กันเสีย (Non-Preservative) และสารแต่งรสชาติ (Favor Liquid) เพื่อให้ซุปทุกรสชาติของทางบริษัท ทำมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติตามที่เกษตรกรปลูก ดังนั้น รสชาติของซุปจะมีกลิ่นรสอ่อนๆ ตามวัตถุดิบหลักนั้นๆ สินค้าซุปของบริษัทจึงเหมาะกับลูกค้าที่รักสุขภาพ และไม่ต้องการสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ลูกค้าจะได้ทานซุปที่ดีต่อสุขภาพ